Đặt vé máy bay đi Nhật Bản vào dịp bão có được không?